Strašice Obec Strašice

Zprávy

Poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu

11.6.2021 Obecní úřad Strašice

Připomínáme povinnost zaplacení poplatku za svoz tuhého komunálního odpadu do konce měsíce června 2021. Částku 700,- Kč na osobu lze uhradit převodem na účet č.: 0843089349/0800, variabilní symbol 134021... (+ číslo popisné na 3 místa), do zprávy pro příjemce uvést příjmení plátce.

Pozvánka na vycházku

10.6.2021 Obecní úřad Strašice

Kulturní obbor OÚ Strašice zve na vycházku okolím Strašic. Vycházka v délce cca 10 km se uskuteční dne 19.6.2021 od 9 hod. 

Více informací naleznete v přiloženém plakátu.

Pozvánka na akci - Z pohádky do pohádky

25.5.2021 Obecní úřad Strašice

PS Trojlístek ve spolupráci s Knihovnou Strašice a Muzeem Středních Brd zvou všechny na pohádkovou cetsu "Z pohádky do pohádky". Startovní lístek k vyzvednutí 5.6.2021 ve 14 hod. u Muzea Středních Brd.

Více informací v přiloženém plakátu.

Obnovení provozu Muzea Středních Brd

30.4.2021 Obecní úřad Strašice

Muzeum Středních Brd oznamuje, že od 4. 5. 2019 zahajuje opět provoz pro veřejnost v režimu plné sezóny, tj. úterý – neděle, 10 – 12 a 13 – 16 hod. Při návštěvě muzea se, prosíme, řiďte důsledně pokyny obsluhy. Bohužel, nejsou zatím na základě rozhodnutí příslušných orgánů možné hromadné prohlídky. Kapacita muzea je omezena tak, že na každého návštěvníka připadá plocha min. 15 m2, návštěvníci jsou povinni dodržovat rozestupy min. 2 m. Během návštěvy muzea je nutné mít nasazený respirátor. Při vstupech do objektů využijte zařízení na desinfekci rukou. Turistická ubytovna zůstává do odvolání uzavřena.

Těšíme se na Vaši návštěvu a zároveň se omlouváme za výše uvedená omezení.

Vernisáž - Kamínky

26.4.2021 Obecní úřad Strašice

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo přinese namalovaný kamínek do 30.5.2021 12h. Přinést lze libovolný počet malovaných kamínků. Každý si na spodní straně označit svou originální značkou a uložit do kamínkového podloží vlevo vedle dveří do Muzea (pod balkon).

Více informací nalznete v přiložených letácích.

Knihovna od 12.4. otevřena

9.4.2021 Obecní úřad Strašice

Místní knihovna Strašice bude od pondělí 12. dubna 2021 znovu zpřístupněna čtenářům.

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 je možné otevření knihoven za dodržení následujících pravidel:

1) do knihovny bude umožněn přístup 2 osobám

2) po celou dobu bude nutné mít nasazen respirátor typu FFP 2 nebo KN 95, u dětí je povolena rouška

3) čtenáři musí dodržovat vzdálenost 2 metrů od dalšího návštěvníka knihovny, toto platí i v chodbě před knihovnou, kde bude umožněno počkat, než se uvolní prostor v knihovně

4)  čtenáři před vstupem do knihovny použijí dezinfekční prostředek na ruce

Věříme, že tato opatření pro Vás nebudou velkou překážkou k návštěvě knihovny a na všechny se již těšíme.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

9.4.2021 Obecní úřad Strašice

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začalo o půlnoci z 26. - 27. 03 online sčítáním. Z důvodu epidemiologické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 05. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku.

Průjezd přes CHKO Brdy - SMS povolenky

25.3.2021 Obecní úřad Strašice

Oznamujeme, že od 1.4.2021 budou vydávány již pouze SMS povolenky pro průjezd přes CHKO Brdy ve směrech Zaječov - Obecnice. Všichni zájemci se musí dostavit na OÚ Strašice k vyplnění registračního formuláře. Služba je určena pouze pro občany obce Strašice.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Obnovení úředních hodin OÚ Strašice

15.2.2021 Obecní úřad Strašice

OD 15.2.2021 JSOU OBNOVENY ÚŘEDNÍ HODINY PRO STYK S VEŘEJNOSTÍ:

PONDĚLÍ, STŘEDA           7:15 – 11:30   12:30 – 16:45

PÁTEK                                 8:00 – 12:00  

MIMO TYTO HODINY JE OÚ STRAŠICE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN.

Pro kontakt se zaměstnanci OÚ Strašice využijte přednostně telefonický, písemný nebo elektronický kontakt. Žádáme vás, abyste OÚ Strašice navštěvovali pouze za účelem vyřízení neodkladné agendy.

V případě návštěvy OÚ Strašice dbejte uvedených pokynů:

  • vstup pouze se zakrytými ústy a nosem
  • dodržování odstupu od ostatních osob alespoň 2 metry
  • neshlukovat se na chodbách a před kancelářemi
  • do kanceláří vstupujte na vyzvání
  • použijte desinfekci rukou

Kontakty:

  • podatelna            371 793 101                  obec@strasice.eu
  • starosta               728 553 034                  starosta@strasice.eu
  • tajemník              724 188 101                  tajemnik@strasice.eu
  • stavební technik 371 793 101                  technik@strasice.eu
1 2 ... 18

Důležité informace

Momentálně zde nejsou žádné nadcházející události.

Novinky e-mailem

Partnerská obec

Hohenfels