Strašice Obec Strašice

Zprávy

Moštování ve Strašicích

21.8.2018 Obecní úřad Strašice

Český zahrádkářský svaz ve Strašicích oznamuje, že počínaje sobotou 25.8. začíná pravidelné moštování až do konce října. Provozní doba je od 8 do 11 hodin. Ovoce se přijímá k moštování čisté, velké kusy přepůlené.

Cyklovýlet

15.8.2018 Obecní úřad Strašice

Horní Berounka, povodí Klabavy – dobrovolný svazek obcí, Vás všechny srdečně zve 8. 9. 2018 na již 13.ročník cyklovýletu "Od Plzně pod Brdy".

Více informací v přiloženém letáku.

Volební prezentace v časopisu Barňák

7.8.2018 Obecní úřad Strašice

Rada obce Strašice projednala na svém jednání dne 1.8.2018 možnost volební prezentace ohledně voleb do ZO Strašice v říjnu 2018 v měsíčníku Barňák v měsíci září. RO stanovila možnost prezentace každé volební strany v rozsahu jedné strany A4. Volební příspěvky lze odeslat v soualdu s publikačními pravidly nejpozději do 25.8.2018 na adresu barnak@email.cz.

Nebezpečí požáru - Výstraha ČHMÚ

7.8.2018 Obecní úřad Strašice

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na jev „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, platnou pro Plzeňský kraj, okresy PM, PS, RO od 1. 8. 2018 - 12:00 hodin.  Doba platnosti této výstrahy je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou omezeny některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů.

V případě, že Český hydrometeorologický ústav zveřejní v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, nastává období nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou na základě nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016,  kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, zakázány tyto činnosti:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

h) jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému).

Uvedené činnosti jsou zakázány na těchto místech:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Při používání pyrotechnických výrobků musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých iniciovat požár na uvedená místa.

Používání létajících lampionů se zakazuje na celém území Plzeňského kraje.

Uzavření sběrného dvora

2.8.2018 Obecní úřad Strašice

Z důvodu opravy střechy bude Sběrný dvůr Strašice ve dnech 2.8. a 4.8. uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na Strašické posvícení

1.8.2018 Obecní úřad Strašice

Obec Strašice zve všechny na tradiční Strašické posvícení, které se uskuteční od 10.8. do 12.8. v obci Strašice. V nabídce je bohatý kulturní, společenský i sportovní program.

Bližší informace nalezenete v přiloženém programu.

Lékárna - dovolená

18.7.2018 Obecní úřad Strašice

Z důvodu čerpání dovolené bude Lékárna Strašice uzavřena v těchto dnech: 20.7., 25.7.-27.7.

Omezení provozu OÚ Strašice

10.7.2018 Obecní úřad Strašice

Z důvodu prací na PC síti nebude v pátek 13.7. na OÚ Strašice prováděna žádná agenda CZECHPOINT ani další počítačové operace.

Děkujeme za pochopení.

Dovolená - MUDr. Krejčíková

26.6.2018 Obecní úřad Strašice

Oznamujeme, že ordinace MUDr. Krejčíkové bude ve dnech od 9.7. do 20.7. z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

Upozornění - poplatek za svoz odpadu

26.6.2018 Obecní úřad Strašice

Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 700 Kč/osobu je nutno uhradit nejpozději do 30.6. Pokud nebude poplatek uhrazen včas, bude poplatek navýšen dle platné obecně závazné vyhlášky na dvojnásobek.

Poplatek je možné uhradit v pokladně Obecního úřadu Strašice nebo převodem na účet č. 843089349/0800, variabilní symbol 1340180 + číslo popisné nemovitosti. Do zprávy pro příjemce uveďte jména osob, za které poplatek hradíte. V případě dotazu kontaktujte Obecní úřad Strašice.

1 ... 9 10 11 ... 15

Důležité informace

Úřední hodiny od 20.4.2020

31.5.2020

OD 20.4.2020 JSOU OBNOVENY ÚŘEDNÍ HODINY PRO STYK S VEŘEJNOSTÍ: PONDĚLÍ, STŘEDA           7:15 – 11:30   12:30 –...
Všechny důležité informace

Novinky e-mailem

Partnerská obec

Hohenfels