Strašice Obec Strašice

Zprávy

Podbrdská litina - umění i řemeslo

23.2.2018 Obecní úřad Strašice

Obec Strašice zve na výstavu ve Výstavní síni Senátu Parlamentu ČR na téma "Podbrdská litina - umění i řemeslo", kterou autorsky zpracovalo Muzeum Středních Brd ve Strašicích. Výstava potrvá od 1. března do 30. dubna.

Více informací v příložené pozvánce.

Dětský maškarní bál

31.1.2018 Obecní úřad Strašice

V sobotu 10.2. proběhne od 15 hodin ve Společenském domě Strašice Dětský maškarní bál. Téma: "Zpátky do pravěku". Vstupné dobrovolné.

Informace o sídle volebních místností

8.1.2018 Obecní úřad Strašice

Volební místnosti pro Volby prezidenta ČR budou zřízeny pro obě kola (12.1.-13.1. a 26.1.-27.1.2018) na těchto místech:

  1. Volební okrsek č. 1 - Dvůr, Restaurace "U Andělů", Strašice 611
  2. Volební okrsek č. 2 - Ves, Společenský dům, Strašice 652
  3. Volební okrsek č. 3 - Huť, bývalá restaurace "U Kunců", Strašice 187

Onámení

2.1.2018 Obecní úřad Strašice

Poplatky na rok 2018 (odpad, psi, zahrádky) bude možné v pokladně OÚ Strašice přijmout až od 22.1.2018.

Děkujeme za pochopení.

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

27.12.2017 Obecní úřad Strašice

Smíšený pěvecký sbor ze Spáleného Poříčí spolu s farností kostela Zvěstování Panny Marie v Zaječově Vás srdečně zvou na tradiční Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Vystoupení se koná v zaječovském kostele 6. ledna 2018 od 15 hodin. 

Vánoční vytrubování

22.12.2017 Obecní úřad Strašice

Na Štědrý den budou po Strašicích znít opět koledy, a to v podání Cheznovanky na několika místech ve Strašicích. První zastávka bude v 9 hodin na Huti u Titlů, následně u obecního úřadu, U Libuše a ve Dvoře. Pásmo bude trvat vždy tak 20 minut.

Z důvodu nemoci jednoho z členů tria nebude letos večerní vytrubování.

Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku!

Ukončení provozu ordinace MUDr. Říhové

18.12.2017 Obecní úřad Strašice

Od tohoto týdne je z důvodu nemoci a ukončení nájmu uzavřena ordinace praktické lékařky pro děti a dorost MUDr. Říhové. Všichni pacienti budou ošetřeni v ordinaci v Rokycanech.

Pozvánka na Adventní koncert

6.12.2017 Obecní úřad Strašice

Zveme všechny na Adventní koncert Musica Rustica, který se uskuteční v pátek 15. prosince od 19 hodin ve velkém sále Společenského domu Strašice.

Pozvánka na vánoční trhy - ZÁJEZD ZRUŠEN

30.11.2017 Obecní úřad Strašice

Obec Strašice obdržela pozvánku na vánoční trhy v partnerské obci Markt Hohenfels, které se uskuteční o víknedu 9.12. a 10.12. V případě zájmu je možné zorganizovat zájezd na tuto akci. Termín zájezdu je stanoven na 9.12.2017. Případní zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo osobně na obecním úřadě. Uzávěrka přihlášek je v úterý 5.12.2017 ve 14 hodin. V případě malého zájmu mohou občané cestovat na akci individuálně.

Z DŮVODU MALÉHO ZÁJMU NEBUDE VYPRAVEN AUTOBUS, AKCI JE MOŽNÉ NAVŠTÍVIT INDIVIDUÁLNĚ!

Více informací o programu v přiložené pozvánce.

Domov - hospicová péče, z.ú.

24.11.2017 Obecní úřad Strašice

V říjnu 2017 byla zahájena 3. etapa komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku. Komunitní plánování sociálních služeb představuje metodu a proces, který umožňuje na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním potřebám. Jeho podstatou je zapojení všech, kterých se daná oblast týká - zástupců obcí, poskytovatelů služeb a (potenciálních) uživatelů sociálních služeb i veřejnosti. Rozběhl se projekt Centra pro komunitní práci západní Čechy, který je pokračováním procesu komunitního plánování zahájeného v regionu již v roce 2007. Sociální služby tak opět vstoupí na dobu dvou let do popředí zájmu. Jedná se o služby, které pomáhají lidem v tíživých životních situacích. My bychom Vám rádi v rámci tohoto projektu jednu takovou službu představili.

Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú. je mobilní hospic, pečující o nemocné v konečném stádiu onemocnění. Lékaři, zdravotní sestřičky a sociální pracovník dojíždí za nemocnými přímo do domovů. Lékaři řídí odbornou léčbu a sestřičky kromě pravidelných návštěv slouží 24 hod. telefonickou pohotovost a vyjíždí na zavolání při zhoršeném zdravotním stavu klienta. Všichni se snaží být oporou pro nemocného a jeho pečující. Do rodin klientů zdarma zapůjčují potřebné zdravotnické přístroje, polohovací lůžka, kyslíkové přístroje, lineární dávkovače, polohovací pomůcky a podobně. Jen za letošní rok 2017 pomohl Domov 53 klientům, z čehož polovina byla z Plzně a druhá polovina z okolí, např. z Cheznovic, Rokycan, Bujesil. Od jara roku 2017 má zařízení registrované Odborné sociální poradenství, kdy je nabízena pomoc sociálního pracovníka a psychologa jak klientům hospice, tak i jiným osobám, které se potýkají s vážnou nemocí, ať už jako pacienti, nebo pečující osoby, také osobám, které ztratily blízkého člověka a potřebují pomoci s věcmi úředními, anebo docela prostě trpí osamělostí a potřebují podat pomocnou ruku. Více se o hospici můžete dozvědět na webu www.domov-plzen.cz nebo na tel. čísle 733 300 455 v pracovních dnech mezi 8. – 15. hodinou.

Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.

Mgr. Ondřej Raffel, CpKP ZČ 

1 ... 12 13 14

Důležité informace

Uzavření MŠ Strašice

30.4.2020

Oznamujeme, že od 16.3.2020 je uzavřena Mateřská škola Strašice do odvolání.
Všechny důležité informace

Novinky e-mailem

Partnerská obec

Hohenfels