Strašice Obec Strašice

Zprávy

Nalezený pes, ztracený pes

1.10.2018 Obecní úřad Strašice

Během uběhlého víkednu (28.9.) byl Obecní policii Strašice předán nalezený pes rasy bígl. Pes nemá známku ani čip, nalezen byl na komunikaci Olešná - Smolárna. Pes je k vyzvednutí u Obecní policie Strašice (tel.č. 371 585 731).

Dále se v oblasti Skořice-Mirošov, okr. Rokycany se 28.9. ztratil 5 let starý pes rasy border kolie! Pokud byste o něm získali jakékoliv informace, zavolejte nám prosím na naše telefonní číslo 737332114 případně napište na email sabinas.stankova@seznam.cz. Billy je 5 let starý pes. Na jméno slyší. Váží cca 25 kg. Má šedý obojek proti klíšťatům a látkový šedý obojek. Nemá čip ani tetování a není kastrovaný. Billy má hnědé oči. Je hodný a přítulný. Moc prosím o pomoc v hledaní, ztratil se nám na výletě. Odměna za nalezení!

Aktuální info o pátrání najdete zde: http://www.psidetektiv.cz/zvire/billy-rokycany-2018-09-28

Běžíme 100 km ke 100. výročí republiky

19.9.2018 Obecní úřad Strašice

ZŠ Karla Vokáče Strašice zve na akci "Běžíme 100 km ke 100. výročí republiky". Jedná se o štafetový běh družstev složený z žáku školy a zaměstnanců školy i obce.

Akce se uskuteční 27.9.2018 od 9 hodin v prostranství před obecním úřadem.

Pozvánka - PS Trojlístek

19.9.2018 Obecní úřad Strašice

Pionýrská skupina Trojlístek Strašice zve na tvůrčí dílny pro dospělé i děti. Akce proběhnou ve dnech 21.9. a 27.9. Více informací v přiložených pozvánkách.

Uzavření ordinace MUDr. Krejčíkové

17.9.2018 Obecní úřad Strašice

Z důvodu čerpání dovolené bude ordinace MUDr. Krejčíkové v týdnu od 17.9. do 21.9. uzavřena.

Kurzy anglického jazyka a cvičení rodičů s dětmi

28.8.2018 Obecní úřad Strašice

Místní knihovna Strašice pořádá kurzy anglickéhzo jazyka pro různé úrovně. Kontaktní schůzka proběhne ve středu 12.9. od 18 hodin ve Společenském domě.

Ve školním roce 2018/2019 bude opět probíhat čtvrteční cvičení rodičů s dětmi pod vedením Mgr. Pavly Hrazdilové, první termín je 13.9. od 17 hodin.

Moštování ve Strašicích

21.8.2018 Obecní úřad Strašice

Český zahrádkářský svaz ve Strašicích oznamuje, že počínaje sobotou 25.8. začíná pravidelné moštování až do konce října. Provozní doba je od 8 do 11 hodin. Ovoce se přijímá k moštování čisté, velké kusy přepůlené.

Cyklovýlet

15.8.2018 Obecní úřad Strašice

Horní Berounka, povodí Klabavy – dobrovolný svazek obcí, Vás všechny srdečně zve 8. 9. 2018 na již 13.ročník cyklovýletu "Od Plzně pod Brdy".

Více informací v přiloženém letáku.

Volební prezentace v časopisu Barňák

7.8.2018 Obecní úřad Strašice

Rada obce Strašice projednala na svém jednání dne 1.8.2018 možnost volební prezentace ohledně voleb do ZO Strašice v říjnu 2018 v měsíčníku Barňák v měsíci září. RO stanovila možnost prezentace každé volební strany v rozsahu jedné strany A4. Volební příspěvky lze odeslat v soualdu s publikačními pravidly nejpozději do 25.8.2018 na adresu barnak@email.cz.

Nebezpečí požáru - Výstraha ČHMÚ

7.8.2018 Obecní úřad Strašice

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na jev „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, platnou pro Plzeňský kraj, okresy PM, PS, RO od 1. 8. 2018 - 12:00 hodin.  Doba platnosti této výstrahy je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou omezeny některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů.

V případě, že Český hydrometeorologický ústav zveřejní v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, nastává období nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou na základě nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016,  kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, zakázány tyto činnosti:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

h) jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému).

Uvedené činnosti jsou zakázány na těchto místech:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Při používání pyrotechnických výrobků musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých iniciovat požár na uvedená místa.

Používání létajících lampionů se zakazuje na celém území Plzeňského kraje.

Uzavření sběrného dvora

2.8.2018 Obecní úřad Strašice

Z důvodu opravy střechy bude Sběrný dvůr Strašice ve dnech 2.8. a 4.8. uzavřen. Děkujeme za pochopení.

1 2 3 ... 7

Důležité informace

Momentálně zde nejsou žádné nadcházející události.

Novinky e-mailem

Partnerská obec

Hohenfels